Bombus Hà Nội

.

Dự Án

Văn Phòng Bombus Hà Nội

Năm

2020

Vị Trí

 Tòa Nhà Charmvit, Hà Nội

Diệc Tích

450 m2