SHINHAN PWM (PMH)

.

Tên dự án

SHINHAN PWM (PMH)

Năm

2019

Khu vực

PHU MY HUNG DISTRICT 7 ,HCM

Quy mô

300m 2