Project SHINHAN BANK BINH CHANH - Crystal Design TPL
Bank - Financial

SHINHAN BANK BINH CHANH

Project SHINHAN BANK BINH CHANH (2023)
Year 2023
Area 24-26 9A KDC trung son, Bình Hưng, Binh Chanh, HCMC
Size 450 square
Scope of work Design and Build

Đang cập nhật nội dung ...