Project VNDIRECT - KHU ĐÔ THỊ SALA - Crystal Design TPL
Bank - Financial

VNDIRECT – KHU ĐÔ THỊ SALA

Project VNDIRECT - SALA URBAN AREA
Year 2022
Area 151 Nguyen Co Thach - SALA Urban Area
Size ...
Scope of work Build

Đang cập nhật nội dung ...