Tuyển dụng - Crystal Design TPL

Tuyển dụng

Môi trường làm việc

Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của người lao động: bố trí nơi làm việc thoải mái, thoáng mát, sạch sẽ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện để mỗi nhân viên có cơ hội khẳng định bản thân, phát huy hết năng lực của mình.

Trong công việc luôn được sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần vì sự phát triển chung của Công ty.

Chính sách phúc lợi

  • Chính sách phúc lợi du lịch: Hàng năm, Công ty đều tổ chức các chuyến tham quan, nghỉ mát cho người lao động nhằm tái tạo lại sức lao động và tạo sự đoàn kết trong cán bộ công nhân viên Công ty.
  • Khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm, Công ty đều tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho người lao động.
  • Chi phí khám sức khỏe do Công ty chi trả. Công ty xây dựng đầy đủ các chế độ phụ cấp, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ:
  • Phụ cấp điện thoại, phụ cấp công việc, phụ cấp trách nhiệm ..
  • Thực hiện trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định hiện hành. Các chế độ thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc phải tuân theo quy định của pháp luật.