Vị trí tuyển dụng

 • Số lượng:
 • Khu vực:
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: [𝐐𝟗 - 𝐇𝐂𝐌] 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐫𝐲𝐬𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐓𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐃𝐮̣𝐧𝐠: 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫
 • Khu vực:
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:
 • Số lượng: 0
 • Khu vực: HCM
 • Hạn nộp:

Tuyển dụng

Môi trường làm việc

Công ty quan tâm đến điều kiện làm việc của nhân viên: sắp xếp nơi làm việc thoải mái, thoáng mát và sạch sẽ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho mỗi nhân viên có cơ hội khẳng định bản thân, phát huy hết khả năng của mình. Trong công việc, luôn có sự hỗ trợ và hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp của đồng nghiệp và các bộ phận liên quan trên tinh thần phát triển chung của Công ty.

Chính sách phúc lợi

Du lịch: Hàng năm, Công ty tổ chức các chuyến tham quan và nghỉ phép cho nhân viên nhằm tái tạo lực lượng lao động, tạo sự đoàn kết trong nhân viên của Công ty.

Khám sức khỏe định kỳ. Hàng năm, Công ty tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho nhân viên của Công ty. Chi phí khám sức khỏe do Công ty chi trả.

Công ty xây dựng tất cả các khoản phụ cấp, tạo điều kiện cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ: Trợ cấp điện thoại, trợ cấp làm việc, trợ cấp trách nhiệm ..

Lập các khoản khấu trừ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật.