Dự án CareerBuilder HN
Địa chỉ VIT Tower , HN
Diện tích 223sqm