Dự án DFS -DUTY FREE- TAN SON NHAT
Năm 2016
Địa chỉ Ho Chi Minh
Diện tích 600m 2