Dự án KPIC Office
Địa chỉ Sai Gon Central , HCMC
Diện tích 2019