Dự án SAMC Office
Năm 2018
Địa chỉ Vincom Central , HCMC