Dự án SHINHAN BANK SCS DISTRICT 9
Địa chỉ T2-4 D1st, High-tech Zone, Tan Phu W, 9 Dist, HCM
Diện tích 256 sqm