LOTTE CALLCENTER 15F

.

Tên dự án

Lotter callcenter

Năm

2019

Khu vực

Hà nội

Quy mô

410m 2