CareerBuilder HN

.

Dự Án

Văn phòng CareerBuilder HN 

Diện tích

223 m2

Vị Trí

Toà Nhà VIT . Hà Nội