Dự án BOMBUS HANOI OFFICE
Năm 2020
Địa chỉ Charmvit building, Ha Noi City
Diện tích 450 sqm