Dự án CareerBuilder HN Office
Địa chỉ VIT Tower , HN
Diện tích 223sqm