Dự án Cheil Office
Địa chỉ Bitexco Tower , HCM
Diện tích 1500 m2