Dự án Hanhwa Life Park 9
Năm 2019
Diện tích 1200 m2