Dự án HYUNDAI CORP OFFICE
Năm 106 sqm
Địa chỉ Centec Tower , D1, HCMC
Diện tích 2020