Dự án HYUNDAI CORP OFFICE - Crystal Design TPL
Văn Phòng

HYUNDAI CORP OFFICE

Dự án HYUNDAI CORP OFFICE
Năm 106 sqm
Địa chỉ Centec Tower , D1, HCMC
Diện tích 2020
Phạm vi công việc Đang cập nhật ...

Đang cập nhật nội dung ...