Dự án KEXIM OFFICE
Năm 2018
Địa chỉ Diamond Plaza , District 1 , HCMC
Diện tích 500sqm