Dự án LG SERVE ONE
Năm 2018
Địa chỉ M-Plaza - HCMC
Diện tích 250sqm