Dự án Line - Get It
Năm 2016
Địa chỉ Sai Gon Trade Center , HCMC.
Diện tích 400sqm