Dự án OFFICE HANWHA LIFE
Địa chỉ 6F Ruby Tower, 81-85 Ham Nghi, District 1, Ho Chi Minh
Diện tích 700m2