Dự án SAMSUNG SHOWROOM
Năm 2016
Địa chỉ District 9, HCMC
Diện tích 2016