Dự án SHINHAN AN ĐÔNG
Năm 2019
Địa chỉ District 5, HCMC
Diện tích 500sqm