Dự án SHINHAN BANK BAC TU LIEM
Địa chỉ 903A Starlake, Tay Ho Tay Urban, Xuan Tao Co Nhue W, Tu Liem, Ha Noi
Diện tích 167 sqm