Dự án Shinhan M-Plaza
Năm 2019
Địa chỉ M-plaza Tower ,HCM