Dự án SHINHAN PWM (PMH)
Năm 2019
Địa chỉ PHU MY HUNG DISTRICT 7 ,HCM
Diện tích 300m 2