Dự án SKY X SOLAR OFFICE
Địa chỉ The Manor 1, 91 Nguyen Huu Canh st, 22 W, Binh Thanh District, HCM
Diện tích 121 sqm