BOMBUS HCM

.

Tên dự án

BOMBUS

Năm

2018

Khu vực

E Town, District 4 , HCM city

Quy mô

800m 2