Dự án BOMBUS HCM
Năm 2018
Địa chỉ E Town, District 4 , HCM city
Diện tích 800m 2