Dự án Bloomer
Năm 2017
Địa chỉ 14th REE Tower
Diện tích 410 sqm