Dự án Hanwha Energy
Năm 2018
Địa chỉ Vincom Center - HCMC
Diện tích 150sqm