Dự án Expeditors Office
Năm 2017
Địa chỉ 10th TNR Building HN
Diện tích 1397sqm