Địa chỉ tại lầu 21 toà nhà Vietcombank Tower

C.E.O Suite HCM

.

Tên dự án

C.E.O suite Ho Chi Minh

Năm

2018

Khu vực

21th Vietcombank Tower ,HCM

Quy mô

1130m 2