NH Securities Ho Chi Minh

.

Tên dự án

NH Securities Ho Chi Minh

Năm

2019

Khu vực

Quy mô

310m 2