NEXON OFFICE

.

Tên dự án

Văn Phòng Nexon

Năm

2019

Khu vực

VIETTEL TOWER , HCM

Quy mô

650m2