Shinhan M-Plaza

.

Tên dự án

Shinhan Mplaza

Năm

2019

Khu vực

M-plaza Tower ,HCM

Quy mô