Dự án SHINHAN BANK - BẮC SÀI GÒN - Crystal Design TPL
Tài Chính - Ngân Hàng

SHINHAN BANK – BẮC SÀI GÒN

Dự án SHINHAN BANK BẮC SÀI GÒN (2023)
Năm 2023
Địa chỉ Số 282 – 286 Trường Chinh, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích ...
Phạm vi công việc ...

Đang cập nhật nội dung ...