Dự án SHINHAN BANK BÌNH DƯƠNG - Crystal Design TPL
Tài Chính - Ngân Hàng

SHINHAN BANK BÌNH DƯƠNG

Dự án SHINHAN BANK BÌNH DƯƠNG (2024)
Năm 2024
Địa chỉ 888 Đại Lộ Bình Dương - Thuận An ( Lầu 1, Toà Nhà Minh Long - Minh Sáng )
Diện tích 640m2
Phạm vi công việc Cải tạo nội thất

Đang cập nhật nội dung ...