Dự án SHINHAN PHÚ MỸ - BÀ RỊA
Năm 09/2020
Địa chỉ 325 m2